KONTAKTA MED OSS

Wow

De 47 Ronin – Hämnden och ärans män

Publicerad

den

47 Ronin huvudbild

Det finns en saga om att fyrtiosju samurajer i medeltida Japan som över ett par år spenderade all sin tid och kraft till att hämnas sin mästare. Mer än bara en myt, är detta en sann historia. Nedan kommer nu berättelsen om de riktiga 47 ronin att spinnas fram med allt blod och våld som den innehåller.

Ett åtagande av ära

Att utkräva sin hämnd kan ibland ha ett mycket kostsamt pris. Jakten på upprättelse har genom årens gång lett många män på en väg mot fördärv. Om man dock är fullt medveten om vad de repressalier som kan komma vänta vid vägens ände och ändå finner motivation nog för att ta sig an en vendetta-aktion blir man en mycket farlig person att ha att göra med.

Historien är lika full av män som fruktar varken död eller förgörelse i sitt sökande efter sin rättvisa, buren av en oövervinnerlig kampvilja och levererad med den skarpa änden på ett svärd. Här följer nu berättelsen om fyrtiosju edsvurna krigare i det feodala Japan, vilka tog sig an uppgiften att utkräva hämnd för sin mästares oberättigade död.

En adelsmans död

seppuku

Trots att den gångna tidens adel fostrades i en miljö som jämförelsevis med resten av samhället var minst sagt priviligierad var det inte alltid lätt. Man förväntades vara ansvarsfull, proper samt en förebild för de lägre stående skikten. Dessa reflektioner av sin person stämde möjligen dock inte överens med hur man var som människa. Ett misstag kunde vara kostsamt då det begicks i sällskap av annat högburet folk. Ritualerna, uppförandet och de strikta linjerna inom vilka man fick röra sig som adel var särskilt komplicerade i det gamla Japan. En händelse som kan vittna om de riskfyllda omständigheter som gällde för dåtidens samhällselit är det tragiska ödet för en ung adelsman vid namn Asano Takumi-no-Kami Naganori av Ako-klanen.

I början på 1700-talet var den unge herr Asano inackorderad på ett slott för att lära sig om vett & etikett i adelslivet. En av de uppgifter som tillföll honom var att arrangera en fest för en ämbetsman från kejsarens palats. Till sin hjälp, eller i det här fallet olycka, hade Asano tilldelats en instruktör i kungliga ritualer vid namn Kira Kozuke-no-Suke Yoshinaka. Denne pedantiske man hade vare sig tålamod för misstag eller respekt för Asanos adliga börd och tycktes finna ett stort nöje i att bestraffa sin lärling för varje minsta felsteg. Det som dock tycktes gräma instruktör Kira mest var att han inte ansåg sig ha blivit belönad nog i guld av Asano för sina tjänster. Med en otillfredsställd girighet såg han så till att göra livet på slottet olidligt för den unge adelsmannen.

Seppuku

Det hela kulminerade i en attack av rent vansinne från Asano, som en dag drog en dolk från bältet och attackerade sin besvärlige instruktör. Skadan som orsakades av bladet var ytlig. Ett litet ärr fick märka upp ansiktet på Kira som undslapp med såväl livet som sin generella hälsa i behåll. För Asano blev det dock betydligt mer seriösa påföljder av attacken. Oavsett hur Kira hade bettet sig mot de unga adelsmän som stod under hans ganska så bitska läroplan var han fortfarande en man anställd av den högsta militära makten i landet, Japans Shogun. Så, han stod under mäktigt beskydd av staten. Även slottet som de två hade sina lektioner på tillhörde Shogunen och det var strängt förbjudet att dra varken kniv eller svärd från slidan innanför dess tjocka stenväggar. Asano hade brutit mot två av de mest hårt hållna reglerna i och med sitt anfall och enbart döden kunde följa som konsekvens.

Samurajer

Han tvingades därmed under order att utföra Seppuku, en självmordsritual av den blodigaste arten. En liten kniv används för att skära upp magen tvärs över så att inälvorna väller ut ur det öppna såret. Därefter blöder man till döds, alternativ visas nåd genom halshuggning. Även om Asano kan ha tyckts vara ensam i sin dödsstund så var han ändå adel i Japan. Detta betydde att han hade en smärre här av följeslagare varav en andel var av den fruktade krigarklassen, Samuraj. Dessa män var edsvurna till döden att tjänstgöra sin mästare och dennes skam blev även deras. Asanos samurajer ansåg dock inte att deras herre hade gjort något skamligt. Än mindre något värt att förlora livet över. Enligt dem hade han tvingats till sitt vårdslösa agerande tack vare instruktör Kiras missbehandlande av honom. Nu utan varken en herres sida att stå vid eller en inkomstkälla blev de tidigare så stolta krigarna i Asanos sällskap Ronin, ordet som används för att beskriva mästarlösa samurajer.

Planen för hämnden

Unge Asanos död kunde inte låtas ligga obesvarad. Av hans cirka trehundra samurajer valde fyrtiosju att utkräva den hämnd de ansåg sig ha rätten till. Under ledarskapet av en meriterad och erfaren krigare vid namn Oishi beslutade de sig för att göra upp en plan för att ta livet av instruktören Kira. Det skulle dock inte visa sig bli en enkel uppgift att sätta svärdet i deras mål. Kira var inte helt obefogat nervös över att själv lida sin död som följd av Asanos seppuku. Säkerhetsåtgärder vidtogs så snart kroppen av hans olycksaliga lärling låg i graven. Landet över skickade han ut spioner vilka hade som uppgift att hålla koll på vad den unge adelsmannens tidigare samurajer hade för sig. Han utökade även sin personliga vakt till ett par hundra manskap vilka ständigt följde honom åt varthän han färdades och hans bostad förstärktes med timmer och sten för att kunna hålla stånd mot potentiella anfall.

japanskt slott

Täckmantlar

För att linda in Kiras oroliga själ i ett skynke av falsk säkerhet togs det drastiska initiativ av de fyrtiosju samurajerna. Över en längre period på ett antal år försäkrade de sig om att helt lägga krigarlivet bakom sig. Vissa tog upp jobb som byggarbetare och fiskare medan andra presenterade sig inför sin omvärld som hemlösa och utfattiga. Längst i sin täckmantel gick dock ledaren Oishi. Han lämnade sin fru och sina barn bakom sig. Sedan begav han sig av till en av landets större städer där han gjorde en vana av att besöka horhus och dricka bort sina pengar på nergångna värdshus. Han var i alla åskådares ögon bilden av en slagen man.

Efter ett tag började Kira att känna sig säker igen och tappade intresset för Asanos samurajer, vilka inte tycktes bära på några tankar på hämnd. Spionerna återkallades och majoriteten av hans personliga livgarde nedrustades. Livet återgick till det normala för den girige instruktören, som återvände till sina uppgifter och missbehandlingen av nya unga adelsmän under hans förmynderskap. Det tycktes för honom som att han skulle få fortsätta leva utan några påföljder av hans behandling av Asano. Det här var precis vad de fyrtiosju samurajerna hade väntat på. Kira sänkte garden. Hämndens timme skulle snart infinna sig.

Blodets väg till hedern

Den 14:e december 1703, två år efter Asanos död, möttes hans samurajer upp igen på en hemlig plats i närheten av det slott inom vars väggar deras herre hade tvingats ta livet av sig. De var där för att utföra sitt uppdrag: döda instruktören som låg till grund för deras herres missöde. En tidig vintermorgon, i hög vind och tungt snöfall, attackerade de så instruktör Kiras bostad. Planen var relativt simpel. De delade upp sig i tre grupper på två större och en mindre. De två stora grupperna attackerade hemmet från varsitt håll, där ledaren Oishi anföll huvudporten till bostaden medan hans son ledde en attack på bakgården. Den tredje mindre gruppen tog position på byggnadens tak där de med sina pilbågar skulle försäkra att ingen flydde från platsen för att slå larm.

Samurai svartvit

Även om hämnden stod i fokus var det här ett ärofyllt åtagande. Därmed så fick kostnaden av deras aktioner aldrig överskrida hederns pris. Inga kvinnor eller barn fick komma till skada och alla motkämpar som lade ner sina vapen skulle besparas livet. Detta gällde dock inte den ondsinta instruktören, vars död var ett måste. Genom Kiras bostad blossade små strider upp mellan de attackerande samurajerna och försvararna. Svärd, spjut och dolkar klingade samman likt ett bataljens klockspel. I tumulten mötte flertalet av de försvarande männen sin död. När stridigheterna avtog inledde de attackerande samurajerna ett frenetiskt sökande efter deras mål. Det tog en längre tid innan de fick upp vittringen på Kira, som hade lyckats ta till flykt under kampen genom en hemlig gång och gömt sig i en förrådsbyggnad på en av husets bakgårdar. När han väl kunde ertappas, vägrade han först att uppge sitt namn.

Ett avhugget huvud

Dock fanns det inga tvivel hos samurajerna vem personen de hade framför sig var. Mannen som skälvde på sina bara knän bar ett distinkt ärr på huvudet, en skråma som kom sig av bladet på en adlig dolk. Samurajledaren Oishi tog på sig att meddela Kira om att hans tid var inne. Han knäböjde inför mannen och erbjöd med respektfull röst en möjlighet till en ärans död via seppuku. Samma kniv som Asano använt vid sin död hölls fram. Kira vägrade dock att finna sig i sitt öde och vädjade om nåd med hoppet om att han skulle få behålla livet. Detta var dock inte ett alternativ och efter en stund av ångestfyllt bedjande fick Oishi nog. Han beordrade två av samurajerna att hålla Kira intill marken och högg följaktligen huvudet av honom. Hämnden var uppnådd, äran till både mästare som edsvuren samuraj återställd.

Med Kiras huvud i behåll gav sig så samurajerna av mot sin herre Asanos gravplats. De lämnade dock inte Kiras bostad innan de släckt alla facklor och ljus för att förhindra en eldsvåda. En lång resa låg framför dem och vid dess ände skulle de finna sitt uppdrag som sina liv fullbordade. De red genom en närliggande stad där invånarna kom ut för att betrakta den parad av blodiga krigare som passerade förbi. Samurajernas dåd hade redan nått befolkningen och de hyllades för sin ärorika aktion längs med vägen. När de väl nådde fram till Asanos grav, presenterade de Kiras avhuggna huvud för sin vilande herre. Därefter överlämnade de sig alla till myndigheterna och blev prompt arresterades.

Anslog sig till sin mästare

Även om en hämndaktion likt denna var traditionsenligt för samurajer, hade det nyligen blivit olagligt. De hade agerat utifrån ärans krav men ändå mördat en man. Kiras död kunde inte gå ostraffad och en dödsdom utdelades till var och en av de samurajer som deltagit i räden på instruktörens bostad. Dock tilläts de möta döden på hedersamt vis. De alla fick valet att utföra seppuku, likt deras herre Asano. Varenda en av dem valde detta öde, inklusive Oishis son, som enbart var 16 år gammal. Domen utfördes den 20 mars 1703 och efter att de stolta krigarna låg döda jämtesides varandra hedrades de genom att beviljas sin sista viloplats framför deras mästares grav.

47 ronin begravningsplats

Idag har Asanos gravplats med hans fyrtiosju samurajer vilandes framför honom blivit en likväl historisk som kulturell punkt på den japanska kartan. Varje år hålls en minnesstund för den unge adelsmannens trogna tjänare vilka gick till döden för sin herres heder och uppfyllde sin ed.

 

Fortsätt läsa

Wow

Karin Lilja – Fallet med toppjuristen som anlitade yrkesmördare

Publicerad

den

Karin Lilja och Henrik Olsson Lilja med texten: Mordförsöket: Lilja

Vad får en hustru att leja yrkesmördare för att ta livet av sin ex-make? Den osannolika, om än dock sanna berättelsen om Karin Lilja ger ett svar på den frågan. Här följer ett av Sveriges mest underliga brottsfall vilket slutade i en lång fängelsedom för en av landets högst prisade jurister.

Skottens skall i Stockholm

Sverige är ett land som vanligtvis inte förknippas med grov brottslighet på världskartan. Visserligen har vapenvåldet ökat de senaste åren, dock tillskrivs de flesta handlingarna av den här arten till gängrelaterade scenarion. Så var dock inte fallet när advokaten Henrik Olsson Lilja brutalt sköts ner på öppen gata i Stockholm i september 2019. Utan förvarning och tillsynes utan klara motivationer försökte någon beröva Olsson Lilja om livet.

Lyckligtvis så överlevde han och en lång polisundersökning följde. Det skulle visa sig att pistolmannen som skjutit mot Olsson Lilja var en så kallad lejd mördare. Förövaren hade fått betalt för att döda advokaten. Polisens undersökning skulle slutligen peka på att det var en tidigare hustru till Olsson Lilja som låg bakom attentatet, en Karin Lilja. Utöver att ha varit gift med offret, var hon även en högt respekterad jurist och domare. Efter att en rättsprocess inletts mot Lilja fanns hon slutligen skyldig till två brott i Svea hovrätt, förberedelse till mord och anstiftan av försök till mord.

Straffet blev i svensk mening långt, då hon dömdes till 15 års fängelse. Berättelsen om Karin Lilja och hennes brutala handlingar är en intressant och häpnadsväckande händelseutveckling. Här nedan kommer vi nu att gå igenom fallet från början till slut.

Ett mordförsök i Kungsholmen

Berättelsen om Lilja-fallet inleds med ett giftermål. I 2003 bestämde sig de två juristerna Henrik och Karin att slå sina säckar samman inför familj, präst och gud. Med deras karriärer på uppgång och ett tillsynes lyckligt förhållande, spåddes de två en fin framtid tillsammans. Giftermålet skulle dock inte vara särskilt länge innan det uppstod problem för paret. Trots att de hade två barn tillsammans, fattades slutligen beslutet för en skilsmässa. Paret Lilja splittrades upp, dock behöll hustrun sin före-detta makes efternamn och stod nu ensam i världen som Karin Lilja.

Skilsmässan var bara en av de personliga motgångar som Lilja fick uppleva under 2010-talet. I 2012 inträffade flertalet saker vilka gnagde på hennes psykologiska hälsa. Ett par närstående familjemedlemmar avled plötsligt och hon led även själv en hjärnblödning. Det har resonerats att dessa incidenter kan ha lett till en reducerad förmåga att fatta kloka beslut. Trots att hennes personliga liv blivit hårt åtgånget av ödets nyck, visade sig Karin Lilja fortfarande vara en kompetent jurist. Den högsta positionen i hennes karriär var bland annat som domare i Stockholms tingsrätt.

Dock fortsatte hemmalivet att spöka för henne. Utöver den tragiska bortgången av familjemedlemmar och hjärnblödning, inleddes även en illasinnad och jobbig skilsmässoprocess. Det var främst en vårdnadstvist om barnen som ledde till att en växande animositet mellan herr och fru Lilja fick jäsa i deras hjärtan. Karins problem med sin före-detta make fortsatte att gräva upp djupa sår inom henne, sår som slutligen blödde över i galenskap.

Henrik Olsson Lilja skjuts

För advokaten Henrik Olsson Lilja skall skilsmässan och vårdtvisten om barnen även ha varit jobbig. Dock, likt sin ex-hustru, visade han upp en professionell och kompetent sida under sitt arbete. Henrik Olsson Lilja är bland annat ett namn man kan komma att känna igen från TV. I ett av hans fall var han försvarsadvokat åt den amerikanske popstjärnan ASAP Rocky, som i 2019 stod anklagad för misshandel i Stockholm.

Det gick minst sagt bra för Henrik i hans karriär. Han kan möjligen även ha haft en enklare situation än Karin, då Henriks privata liv bestod på en relativt stadig grund jämfört med henne. Detta skulle dock snart inte längre vara fallet. Faktum är att inte bara hans professionella och privata liv skulle stå i fara, utan själva livhanken.

Inledandes en arbetsdag den 6:e september 2019 var Henrik på väg ut ur lägenheten på Kungsholmen. Trots att Karin Lilja fortfarande var skriven på den adressen, hade hon sedan ett tag tillbaka flyttat ut. Det vara bara Henrik som nu var bosatt där. Med nycklarna nerlagda i fickan begav sig så advokat Olsson Lilja ner för trapporna mot utgången. Hans bil stod på den reserverade parkeringsplatsen. Henrik närmade sig dörren till trappuppgången och sträckte ut handen mot handtaget. Då small det till.

Billy Rieloff Aspillaga

Lamporna var släckta i trappuppgången den 6:e februari. Inget lyse fick finna sitt rum i mörka vrån. Intill väggen stod en man, Billy Rieloff Aspillaga och väntade. Han var där för att utföra en fruktansvärd våldshandling, ett brott om mord var planen. Målet var en framgångsrik försvarsadvokat som förväntades träda in i byggnaden vilken sekund som helst. När dörren väl öppnades och en man klev in, fick Aspillaga försäkra sig om att det var målet som uppenbarade sig framför honom.

Efter endast ett par blickar kunde han konstatera att det var Henrik Olsson Lilja, mannens vars liv skulle berövas, som stod i trappuppgången. Utan den minsta tvekan i sina handlingar, drog Aspillaga så fram en revolver från byxlinningen och riktade den dödliga pipan mot Liljas kropp. Han pressade till avtryckaren och ett skott brann av, ekandes mellan de kala väggarna av trapphusets interiör. Advokat Olsson Lilja föll till marken, tillsynes avliden. Aspillaga stoppade snabbt ner vapnet i sina byxor igen, begav sig ut ur trapphuset och ner längsmed en av Kungsholmens många bakgator.

Jakten på förövaren

Vad kan ha lett till att Henrik Olsson Lilja blev skjuten i sin egen trappuppgång? Som advokat kan man förvänta sig att han samlat på sig ett par fiender under sin karriär. Dock är mord ett väldigt långt steg att gå. Längre än vad polisen trodde var möjligt. I stället började man leta efter andra motiv som kunde ha lett fram till mordförsöket. Med frufortuna på sin sida så hade advokat Olsson Lilja överlevt det dödliga angreppet. Kulan som skjutits mot honom hade med enbart ett par millimeter missat hjärtat. Framför honom låg nu en lång tid av återhämtning, samt en fråga: Vem är den skyldige?

Svaret skulle visa sig vara lika bisarrt som skrämselväckande. Även om det var den yrkeskriminelle Billy Rieloff Aspillaga som avlossade skottet, var kulan sänt av en tidigare närstående person till Henrik, nämligen hans före-detta hustru Karin Lilja. Polisens undersökning i fallet skulle visa på att Karin, desperat och illa åtgången av livets utveckling, hade kontaktat Aspillaga i hopp om att leja honom som mördare.

Ett år tidigare hade hon försökt med samma sak. Då hade två tonårspojkar från Tensta fått betalt 50 000:- för att med en kniv ta livet av Henrik. Den gången sattes dock aldrig planerna i verket. I stället var det Aspillaga som fick uppdraget att mörda advokat Olsson Lilja, vilket han minst sagt gjorde ett försök av. Om skottet varit lite mer välriktat är det mycket troligt att Henrik hade avlidit från sina skador.

Två rättegångar

I sinom tid hade tillräckligt med bevis samlats ihop för att väcka åtal. Tingsrättsdomaren Karin Lilja arresterades således för bland annat mordförsök. Hennes första rättegång ägde rum i det tingsrättshus som hon själv kallat sitt arbetshem de senaste åren. Åklagarmyndigheten lade fram sitt fall. Enligt dem hade domare Lilja känt av den stridiga skilsmässan till en sådan grad att hon bestämt sig för att hennes ex-make var tvungen att dö. Till sin hjälp hade hon anlitat Billy Rieloff Aspillaga, som även han arresterats för mordförsök.

Liljas försvar hade inte mycket att säga till om under omständigheterna. Deras främsta linje var att påstå att Karin led av mentala bristningar till följd av hennes turbulenta liv de gångna åren. Detta ledde i sin tur till att en galen plan på att mörda Henrik hade bryggts fram i hennes sinne. Det skulle dock inte visa sig vara nog för att domare Lilja skulle benådas. I stället utfärdades en dom på 14 år i fängelse för brottet, där hon dömdes för förberedelse till mord och anstiftan av försök till mord. Även Aspillaga skulle gå samma öde till mötes.

Svea Hovrätt tar upp fallet

Bestraffningen som nu väntade Karin var inte vad hon hade tänkt sig. I stället så överklagade hon den stränga domen från tingsrätten och fallet hänvisades till Svea Hovrätt. Här gick det dock inte alls som planerat för henne. Under den nya rättegången undersöktes Tingsrättens behandling av fallet noggrant.

De tidigare planerna på att mörda Henrik, involverandes de två tonåringarna från Tensta, hade kommit upp under den första rättegången. Dock fattades ett någorlunda konstigt beslut av Tingsrätten att advokat Olsson Lilja tekniskt sätt inte kunde mördas två gånger. Därmed avskrev de ursprungliga planerna på mordförsök. Svea Hovrätt å andra sidan hade inte samma syn på fallet. Enligt dem var Karin Lilja skyldig till båda brotten, trots att en person inte kan dö två gånger om.

På så vis så skärptes hennes straff med ett år. Således dömdes den tidigare Tingsrättsdomaren i Hovrätten till 15 års fängelse bakom lås och bom för sina brott. Den här domen har fastställts och Karin Lilja hänvisades till ett av landets kvinnliga anstalter, där hon idag avtjänar sitt långa straff.

Med livet i behåll

Det är i dagsläget oklart om hon planerar att ta sin dom till nästa instans, Högsta domstolen. Det finns alltid en risk för att hennes dom i Svea Hovrätt uppehålls. Henrik Olsson Lilja har idag återhämtat sig från sina skador. Han fortsätter att arbeta med juridiska fall, där han fortfarande anses vara en mycket kapabel och respekterad försvarsadvokat.

Den som möjligen har fått den suraste biten av kakan är den lejda mördaren Billy Rieloff Aspillaga. Han misslyckades med att döda sitt mål, han blev fängslad på 14 år samt skall enligt rapporter ha blivit fråntagen den summa som han blev betal av Karin.

Fallet Lilja har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Inte bara på grund av domen i Svea Hovrätt, utan även för att en Tv-serie om fallet planeras bli aktuell under den första halvan av 2022.

 

Fortsätt läsa

Lista

Världens 8 dyraste klockor

Publicerad

den

dyra armbandsur huvudbild

Ibland kan det kosta hiskeligt med pengar för att hålla koll på tiden. I en alltmer digitaliserad värld, har dock armbandsuren sett något av en utveckling de senaste åren. Idag används de mer som lyxiga accessoarer. Nedan kommer nu världens åtta dyraste klockor att listas.

Varje minut är värd sin vikt i guld

Förgången är den tid då armbandsurens primära funktion var att underrätta om vilken det är. Detta må ha varit fallet för ett par decennier sedan, dock inte längre. Idag använder vi först och främst telefonen till att få reda på vad klockan är. Detta faktum betyder inte dock att armbandsurens tid är förbi. Tvärtom har de sett en återupplivning som ett smycke runt våra handleder.

Med alltmer extravaganta versioner för var dag som går, kan idag ett armbandsur uppnå helt ofantliga summor pengar i kostnader. Nedan har vi nu sammanställt en lista på de åtta dyraste klockorna tillgängliga idag. Det här är priser som verkligen får en att uppskatta tidshållningen!

8. Patek Philippe Stainless Steel Ref. 1518 – $12 miljoner (ca. 103 miljoner kronor)

patek-philippe-stainless-steel-ref-1518

Det första inslaget på den här listan är av en modell som såg sin uppenbarelse redan i 1941. Även då var armbandsuret Patek Philippe Stainless Steel Ref. 1518 ett dyrt inköp. Dock har priset på den här klockan nått helt ofattbara summor pengar idag. Önskar man köpa sig en sådan här att böra rund på handleden får man punga ut cirka hundramiljoner svenska kronor!

7. Jacob & Co. Billionaire Watch – $18 miljoner (ca. 155 miljoner svenska kronor)

jacob-co-billionaire-watch

Som märks, kommer priserna bara att bli än mer absurda ju längre den här listan lider. Enbart på nionde plats finner man armbandsuret Jacob & Co. Billionaire Watch tillverkat i 2015 som kommer att kosta sin kund en nätt liten summa på cirka hundrafemtio miljoner kronor. Klockan är gjord i 18-karat guld och finns att köpa via auktion.

6. Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 – $18.7 miljoner (ca. 161 miljoner kronor)

rolex-daytona-paul-newman-ref-6239

Vad är en lista över dyra armbandsur utan en Rolex? Märket är mer eller mindre synonymt med luxuös tidshållning. På plats nummer åtta finner vi Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 uppkallad efter den amerikanske skådespelaren Paul Newman. Den här modellen tillverkades i 1968 och består av rostfritt stål. När den såldes på auktion i 2017, gick den för ett pris på cirka hundrasextio miljoner kronor.

5. Chopard 201-Carat – $25 miljoner (ca. 215 miljoner kronor)

chopard-201-Carat

Det sägs att diamanter varar för evigt. Om inget annat kan det här armbandsuret testa den teorin tack vare sin klocka. Chopard 201-Carat är mindre av ett armbandsur och mer av ett kluster av diamanter, 874 för att vara mer exakt. Detta ligger till grund för det enorma pris som satts på denna glittrande accessoar, vilket uppnår cirka tvåhundrafemton miljoner svenska kronor.

4. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication – $26 miljoner (ca. 223 miljoner kronor)

patek-philippe-henry-graves-supercomplication

Dessa galna priser fortsätter att stiga stadigt. Nästa inslag på listan kommer ännu en gång från den urmakaren Patek Phillipe, dock är priset något mer bastant än listans nummer tio. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication tillverkades i 1932 och är gjord i guld. Den såldes under en auktion i 2014 för ett helt ofantligt pris som uppgick till cirka tvåhundratjugotre miljoner svenska kronor.

3. Breguet Grande Complication Marie Antoinette – $30 miljoner (ca. 258 miljoner kronor)

breguet-grande-complication-marie-antoinette

Är det möjligt att gissa vem det här uret skall ha varit beställt av? Som namnet avslöjar, säger sagan kring Breguet Grande Complication Marie Antoinette-klockan att det var just Frankrikes sista drottning som önskade få den gjord. Det tog dock cirka fyrtio år innan den var klar i 1827, och Marie Antionette hade då sedan länge förlorat huvudet till giljotinen. I stället går den att köpa idag för en summa på nästan tvåhundrasextio miljoner svenska kronor.

2. Graff Diamonds The Fascination – $40 miljoner (ca. 343 miljoner kronor)

graff-diamonds-the-fascination

Det näst sista inslaget på den här listan över världens dyraste armbandsur lever verkligen upp till rubriken. Tillverkad i 2015 slogs det på den luxuösa trumman när Graff Diamonds The Fascination-uret blev tillgängligt för inköp. Det handlar dock om helt stratosfäriska summor för den som önskar bära den här klockan täckt i dyrbara diamanter. Priset som det står idag ligger på runt trehundrafyrtio miljoner svenska kronor.

1. Graff Diamonds Hallucination – $55 miljoner (ca. 472 miljoner kronor)

graff-diamonds-hallucination

Ädelstenshandlaren Graff Diamonds har äran att inneha de två dyraste armbandsuren i världen. Om den ovannämnda var ett riktigt kostsamt exemplar, är det inget mot vad Graff Diamonds Hallucination-uret går för. Likt The Fascination-modellen är den här klockan förgylld av tillsynes världens alla diamanter. Detta förklarar varför klockan kostar över fyrahundrasjuttio miljoner svenska kronor! Innan ett inköp av det här armbandsuret får man ta sig en liten tankegång. Vill jag kunna säga vad klockan är, eller vill jag kunna finansiera en militärkupp i Sydostasien? Priset är mer eller mindre det samma.

 

Fortsätt läsa

Roligt

Historiens största krogslagsmål

Publicerad

den

Krogslagsmål huvudbild

När spriten tillåts flöda fritt kan en annars fredlig situation ibland eskalera till något exceptionellt våldsamt. Att folk har varit involverade i slagsmål på fyllan är inte direkt en ovanlighet. I vissa fall kan dessa handgemäng dock nå astronomiska proportioner, som i Philadelphia 1742.

Ett rekorderligt sjömansslagsmål

När stora krogslagsmål tar vid, tycks det efterföljande kaoset och krossade spritflaskorna vara som honung för sjömän. Starka karlar med saltvatten i ådrorna har en tendens att svinga loss närhelst tillfället uppstår! Precis så var fallet en ödesdiger dag i den amerikanska staden Philadelphia år 1742. Innan revolution och frihetskrig hade nått jänkarnas stränder, fanns det redan gott med kampvilja på kontinenten.

Politiska val, religion och knytnävar

Philadelphia 1700-tal

Det enorma slagsmål som bröt ut i staden kom som följd av anklagelser av valfusk. Det, samt självfallet en överkonsumtion av alkohol av burdusa sjömän. Under 1700-talet representerades de amerikanska kolonierna, då tillhörande Storbritannien, av så kallade samlingar (Assembly). De som satt i dessa positioner valdes in av folket i processer som ofta stod under kritik från de underrepresenterades sida. I just Philadelphia fanns et även en god dos av religion inblandat, vilket sällan leder till goda ting.

De som följde den anglikanska tron, misstänkte att stadens kvävare planerade att fuska till sig valet genom att tillåta tyska immigranter utan medborgarskap att lägga röster. Om dessa misstankar låter bekant, beror det på att samma anklagelser existerar än idag i den politiska sfären. Kvävarna i Philadelphia kände minst sagt ett obehag över den hatiska inställningen från sina anglikanska vänner, och försökte sätta stopp på bland annat serveringen av alkohol i hopp om att känslorna skulle lugna ner sig lite.

Första slagen svingas

Nu hade Philadelphias anglikanska population två problem på händerna. Misstankar om valfusk samt en sinande alkohol. Båda var oförlåtliga under 1700-talet, speciellt när det kommer till de sjömän som satt vid borden på puben Indian Head. När två kvävare försökte få den anglikanske pubägaren Peter Robinson att sluta servera drinkar, bemöttes de av en ilsken blick och möjligen ännu ilsknare ord.

Deras förhoppningar på en fridsam valdag slogs i spillror när sjömännen på puben fick nys om att kvävarna ville se deras glas stod tomma. Raka motsatsen blev fallet, då ett par kraftigt berusade karlar samlades kring en sjökapten vid namn Mitchell, som uppmanade till våldsamheter! Påkar togs fram, glasflaskor slogs sönder och allmän hysterisk galenskap tog plats i dessa spritdränkta seglarhjärnor, när de prompt marscherade ut genom pubens dörrar i jakt på folk att slå ner.

Vad som började med en liten gruppering uppretade sjömän, utvecklades snart till kravall-liknande scener. den polisiära myndigheten i Philadelphia kunde inte hantera den växande folkmassan av anglikanska vinälskare, och ett brutala slagsmål mellan tusentals personer bröt ut över stora delar av staden. Blodet flöt på gatorna jäms med allehanda likörer, när stridigheterna nådde sin kulmen framför stadshuset.

Varken vinst eller vin

Amerikanskt val

Tids nog kunde saker och ting lugna ner sig. Av näst intill oförklarliga anledningar, rapporteras inte en enda person ha avlidit som följd av slagsmålen. Även antalet skador som behövde sjukvård var relativt lågt med tanke på det kaos som utspelat sig. Blev det några som helst konsekvenser på det våldsamma beteendet? För den anglikanska befolkningen i Philadelphia, blev saker och ting inte direkt bättre.

Politiskt sätt var det ett fiasko. Som resultat av våldet hade de besudlat sitt namn, och resten av stadens invånare blev avskräckta från att lägga sina röster på anglikanska kandidater i valet. Även deras annars så fria spritkonsumtion fick sig en törn, då nya lagar och reglementen infördes för att få bukt på det hämningslösa drickandet. Det sägs att våld inte löser några problem, och för de stackars Philadelphiaborna tycks detta uttryck stämma väl. Till historien gick de dock, när de stod gästabud för det största krogslagsmålet någonsin! En fjäder i hatten, eller i alla fall en droppe näsblod på kullerstenarna.

 

Fortsätt läsa

Rekommenderad