Mannen springer från polisen för att gömma sitt cannabis – hans försvarstal är vattentätt

Publicerad 8 september, 2015
kommentarer

Mannen får panik när han stoppas av polisen och springer snabbt från platsen för att gömma sitt cannabis, försvarstalet han levererar när polisen hinner ikapp honom borde ha friat honom enbart på grund av humorvärdet.

Kommentarer