KONTAKTA MED OSS

Hemskt

Historiens blodtörstigaste bödlar

Publicerad

den

Galje med texten: Historiens Blodigaste Bödlar

Dödsstraffet är lyckligtvis inte något som vi i Sverige längre bekänner oss vid. En gång i tiden var vi dock intresserade av att ta livet av befolkningens brottslingar. Genom historiens gång har rättskippandet varit fyllt av blod och våld. Här nedan kommer vi att gå igenom fem av historiens mest brutala och effektiva bödlar, vilka med bilan och hängrepet till hands dräpte den gångna tidens kriminella i ohyggliga siffror

När rättvisan skippades genom blod

Det var inte lätt att dömas som en brottsling förr i tiden. Den inriktning på rehabilitation som dagens svenska rättssamhälle brukar sig av skulle ha varit ett främmande koncept för domstolarna för ett par hundra år sedan. Då fanns det en betydligt mer brutal och avhumaniserande syn på kriminella element, där bestraffningarna var just det: ett straff.

Man kunde bland annat som brottsling bli torterad under legitima former. Sedan var det inte ovanligt att ens liv gick ett mycket våldsamt öde till mötes inför bödelns yxa. Historien saknar inte exempel på dessa dödens bringare, vars arbete var att förse sina ”klienter” med en dödsannons av den våldsammare arten. Här följer nu en lista på fem av de mest ökända och blodtörstiga bödlarna som historien känt till.

Franz Schmidt – Rådbråkaren

1500-talet var en brutal tid ur ett rättsligt perspektiv. Det fanns en hel hop med olika brott som ledde till bödelns snara, särskilt i den germanska delen av Europa. Tyskland har genom åren haft flertalet ökända yxmän, vilka tjänade sitt levebröd genom att ta livet av sina medmänniskor. En av de mest fruktade, och även välrespekterade, av dessa dödsmän var Franz Schmidt. Schmidt kom från en familj där bödelverksamheten var något av en tradition. Han var således mycket vältränad och professionell i sitt yrke.

En av de mer populära avrättningsmetoderna under Schmidts levnadsår som bödel var rådbråkning. Det här straffet utspelade sig som följande: Den dömde bands fast antingen på en brits eller ibland ett hjul. Därefter använde bödeln en slägga eller hammare för att successivt krossa ben, knäskålar och armar under en mycket smärtsam process vilken slutligen ledde till att offret avled. Det är oklart hur många män och kvinnor som Franz Schmidt bragde om livet. Dock tros siffran vara över sexhundra.

Jan Mydlář – Prags dödsman

giljotin

Nästa bödel på vår lista har en intressant livshistoria innan han trädde in i det ökända yrket. Jan Mydlář föddes i dagens Tjeckien, där han initialt hade drömmar om att bli läkare under slutet av 1500-talet. Dock ville hans öde annorlunda. Under sina medicinska studier träffade han sin blivande fru, ett giftermål som skulle få ett abrupt och tragiskt slut för den unge Mydlář. Enligt historien, skall hans hustru ha blivit dömd till döden för ett brott.

Mydlář fattade då beslutet att avsluta sina studier och i stället ansluta sig till bödlarna i Prag, med hopp om att kunna rädda livet på den kvinna han älskade. När hon ändå mötte döden vid vid snaran, skall Mydlář  i sorgen ha bestämt sig för att fortsätta som bödel. Under sina aktiva år uppskattas han ha tagit livet av flertalet hundra dömda brottslingar, vilket gav honom hans nu ökända smeknamn som ”Prags dödsman”.

Charles Henri-Sanson – Kungens baneman

En kall morgon den 21:a januari 1793 fördes en mycket förnäm man till giljotinen i Paris. Det ar ingen annan än den franske konungen, Louis XVI som skulle möta sin död det datumet. Den ansvarige för halshuggningen var en fransk bödel, Charles Henri-Sanson, ett namn som skulle bli synonymt med avrättningar under den franska revolutionen.

Sanson var en ung elev till en annan känd fransk bödel när revolutionen först bröt ut. Det tog dock inte lång tid för honom att bli den mest ökända rättskiparen i landet. Under sin karriär uppskattas han ha avrättat över tretusen människor, varibland man kan finna både namnet på en konung samt revolutionens ledare, Robespierre.

Lady Betty – Kvinnan från helvetet

snara

Vad leder en människa till yrket som bödel? Det här är möjligen en fråga som många ställer sig, då yrket involverar blod, våld och en brutal hänsynslöshet. För en irländsk kvinna, enbart känd som ”Lady Betty”, var svaret på den här frågan dock ganska så självklart. Hon blev bödel för att rädda sitt eget skinn. Efter att ha mördat och rånat en ung man, som visade sig vara hennes egen son, dömdes Betty till döden. När hon väl befann sig inför galjen tillsammans med ett par andra dödsdömda fångar fann hon dock en väg ut ur sin prekära situation.

Bödeln om skulle ansvara för hängningen den dagen var sjuk. Lady Betty erbjöd sig således till att själv hänga de andra, så länge hon fick leva som resultat. Utan att blicka genomförde hon så avrättningarna den dagen och blev därefter den officiella bödeln i staden Roscommon på Irland i slutet av 1700-talet. Känd som ”Kvinnan från helvetet”, skall Lady Betty ha hängt runt 200 män under sin karriär.

Giovanni Battista Bugatti – Hammarsvingaren

Sist men inte minst har vi en bödel från Italien. Giovanni Battista Bugatti var endast 17 år fyllda när han blev den officiella bödeln för den påvliga staten i Rom. Känd för sina ytterst brutala avrättningar med en hammare kallad Mazzatello, tog Bugatti livet av över 500 människor under sina levnadsår som rättskipare.

Skildrad i en bok av Charle Dickens, beskrivs Bugatti som en brutal man utan mycket till samvete eller empati för sina offer. Som bödlar gjorde under 1700-talet, levde Bugatti ett liv i ensamhet. Han rörde sig aldrig på Roms gator, utan levde i ett litet hus utanför staden. Folk förr i tiden må ha uppskattat spektaklet kring brutala avrättningar, men hade inte mycket tid över för bödlarna när väl straffet delats ut.

 

Fortsätt läsa