KONTAKTA MED OSS

Hemskt

5 farligaste vägarna i världen

Publicerad

den

Farliga vägar Huvudbild

Det finns flertalet faror att finna när man sitter bakom ratten. Inte minst de vägar vi kör på kan utgöra ett dödligt hinder. I den här artikeln listar vi de fem vägar i världen som anses vara de farligaste att köra på.

Ett par sanna ”Dödens Väg”

När man befinner sig i trafiken behöver man vara uppmärksam. Vare sig det gäller andra bilister, fotgängare eller hinder i vägen, kan olyckor inträffa när som helst. Det kan dock även vara så att själva vägen man kör på är rent utsagt dödlig. Nästan varje nation världen över har en vägsträcka som i folkmun kallas för ”dödens väg”. Namnen brukar komma sig av att ett högt antal bilolyckor äger rum på dessa körbanor. Nedan kommer vi att lista fem av dessa liemannens favoritvägar, som bör sätta skräck i varje förare som vågar färdas längs deras ödesdigra farleder.

5. Bolivia – Norra Yungas-vägen

Norra Yungas-vägen

Längs med de högresta bergsklungorna i Bolivia finner man norra Yungas-vägen. Den farligaste sträckan saknar asfalt, och ringlar upp för bergen på en höjd av cirka 600 meter. Utan vare sig belysning, vägräcke eller ens ett par speglar längs vägen, uppskattas det att mellan 200-300 personer årligen avlider i olyckor längs med den här dödliga farleden. Tack vare de tillsynes konstanta rapporterna om bilar och folk som fallit över kanten till sin död de senaste åren, har en ny väg nu byggts som anses vara lite säkrare. Norra Yungas-vägen består idag som ett turistmål för äventyrliga cyklister världen över.

4. Nya Zeeland – Skippers Canyon Road

Skippers Canyon Road

På plats nummer fyra över världens farligaste vägar att färdas på kommer farleden genom Skippers Canyon i sydvästra Nya Zeeland. Vägen konstruerades för cirka 150 år sedan, då den höggs ut för hand av gruvarbetare som sökte en transportväg för material. Belägen långt från civilisationen, saknas det ordentligt vägunderhåll under delar av den 26 km långa sträckan. Detta gör Skippers Canyon-vägen till en så farlig farled att försäkringsbolag inte erbjuder ersättning utifall att en olycka skulle infalla under resande på denna väg.

3. Pakistan – Fairy Meadows-vägen

Fairy Meadows-vägen

Pakistan saknar inte vägar som får hjärtat att ta sig ett skutt upp till matstrupen vid själva åsynen av dess suicidala farleder. Den värsta av dessa får dock anses vara Fairy Meadows-vägen, som ringlar sig fram mellan bergen i den norra delen av landet. Vägen är inte alltför lång, då den uppmätts till cirka 16 kilometer i längd, dock är den otroligt farlig att färdas på. Då den inte är asfalterad, får man nöja sig med att åka på grus. I vanliga fall är inte det något större åtagande. Om man dock tar i åtanke att Fairy Meadows-vägen består av en massa skarpa kurvor längs med en bergsvägg, och höga, lodräta stup nedanför, bör det göra resan till en minst sagt minnesvärd och gastkramande upplevelse.

2. Indien – Keylong Kishtwar-vägen

Keylong Kishtwar-vägen

Inte helt olikt sin granne till väst, har även Indien sin del av ofattbart farliga vägar. Den mest ökända av dessa är Keylong Kishtwar-vägen, som är belägen i den mest norra delen av den stora nationen. Farleden löper längs med en av de bergskedjor som Himalaya är känt för. Utan asfaltering, är den grusiga vägen mer av en hinderbana än körbana. Runt skarpa knutar, under stora stenbumlingar och genom otaliga vassa bergsväggar, gäller det att ha tungan rätt i mun om man skall ta  sig en resa på den här vägen.

1. Turkiet – Bayburt D915

Bayburt D915-vägen

Slutligen kommer vi då till det ottomanska rikets gamla tillhåll, Turkiet. Här ligger en väg som har det ganska så tråkiga namnet Bayburt D915. Den har dock blivit känd vid en annan beteckning, nämligen ”Världens farligaste väg”! Bayburt D915 är utöver sin farliga farled även lång att köra. Allt som allt är den här vägen cirka 106 km lång, och farlig i varje avsnitt av färden. Den ringlar sig fram uppför ett par berg, och saknar bitvis asfaltering.

Det är inte ovanligt att körbanan även täcks av dimma tack vare höjden på vägen, vilket lägger till en extra riskfaktor. Skall man färdas på Bayburt D915 får man alltså räkna med en ringlande väg, grus som vägunderlag, bergshöjder, få sektioner med relingar eller liknande säkerhetsåtgärder samt en väldans massa dimma som skymmer vyn för allt från bergsväggar, stup och andra trafikanter. Utöver inresedokument och körkort, kan det vara bra att även se till att ens testamente är i ordning innan man ger sig ut på den här vägen… Trevlig resa!

 

Fortsätt läsa